top of page

LAURIDS RUDEBECK

Laurids Rudebeck var borgmester i Tønder Kommune fra 2009 frem til sin død i maj 2016. Før hvervet som borgmester var han ansat i Rigspolitiet, hovedsaglig som kriminalbetjent og til slut som daglig leder af politistationen i Tønder.

Som borgmester var han stærkt optaget af de gode historier fra Tønder-egnen. Han havde et godt politisk netværk, både lokalt, regionalt og på landsplan. Han gik gerne en ekstra mil for at komme igennem med sine synspunkter og politiske mærkesager - til gavn for udviklingen i Tønder Kommune. Han var en engageret og flittig ildsjæl, der altid så udfordringer fremfor begrænsninger, ligesom han kunne begå sig blandt såvel høj som lav.

Privat var Laurids Rudebeck først og fremmest et familiemenneske, der holdt af samværet med hustruen Lene, børnene Neel og Thor samt barnebarnet Helen. Han elskede frilufts- og jagtlivet og var en ihærdig motionsløber, ligesom han gerne spillede badminton og cyklede.

bottom of page